Avislayouteren eksisterer ikke længere

Find designskabelonerne på www.aiu.dk/lav-avis. Her ligger de som filer til Publisher, Scribbus og InDesign.